POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. podczas składania zamówienia). Możesz być pewny, iż serwis znajdujący się pod adresem www.monikakraczek.com nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom lub firmom trzecim (z wyjątkiem niezbędnych do realizacji zamówienia i wysyłki celów).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

I. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Monika Kraczek z siedzibą w Chrzanowie, gm. Chrzanów, ul. J. Pęckowskiego 1/62.

II. inspektorem ochrony danych w firmie Monika Kraczek jest Pan/Pani (*imię i nazwisko inspektora) … (*e-mail lub inne dane kontaktowe) … ;  – NIE DOTYCZY

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień na podstawie poszczególnych zobowiązań prawnych z art. 6 ust 1.

IV. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie bezpośrednio Sklep, którego właścicielem jest firma Monika Kraczek. Wyłącznie w celu realizacji zamówienia dane mogą zostać przekazane m.in. do:

  1. PayPal w celu realizacji płatności.
  2. Firm kurierskich, ew. innych przewoźników, w celu dostarczenia zamówienia
  3. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, Twój adres email zostanie przekazana do systemu MailPoet.

V. NIE DOTYCZY – Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:

*wybrać odpowiednią podstawę:

  1. Na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony … (*wskazać odpowiednią decyzję)
  2. W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci …(*wskazać jakiego);
b) wiążących reguł korporacyjnych … (*wskazać jakie) zatwierdzonych przez GIODO;
c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską … (*wskazać jakie);
d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO i zatwierdzonych przez Komisję Europejską (* wskazać jakie);
e) zatwierdzonego przez GIODO kodeksu postępowania (*wskazać jakiego);
f) certyfikatu ochrony danych osobowych (*wskazać jakiego);
g) zezwolenia GIODO na klauzule umowne … (*klauzule umowne między ADO lub procesorem a ADO, procesorem lub odbiorcą danych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej);
h) zezwolenia GIODO na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego … (*wskazać sposób uzyskania kopii danych lub miejsce udostępnienia danych)

VI. Przechowywanie i usuwanie Pani/Pana danych osobowych:

1.Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu.

2. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe w poniżej opisany sposób:

a). Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane minimum do czasu spełniania wymogów prawnych (czyli m.in. przez okres gwarancji).

b). Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane, aż Pani/Pan wypiszą się z newslettera, lub poproszą o usunięcie swoich danych osobowych.

3. Dodatkowo, możemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych.

VII.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

VIII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

IX. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji zamówienia.

X. NIE DOTYCZY – Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach … , konsekwencją takiego przetwarzania będzie … (*należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Np. w jaki sposób będą oceniane czynniki osobowe osoby fizycznej, natomiast przykładową konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej).

CIASTECZKA (COOKIES)

Niektóre elementy serwisu znajdującego się pod adresem www.monikakraczek.com mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

WYKORZYSTANIE DWÓCH TYPÓW PLIKÓW COOKIES:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

ZALETY:

Pliki cookies ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji. Dodatkowo pliki cookies umożliwiają:
– Konfigurację serwisu,
– Uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
– Realizacje procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
– Analiz i badań oraz audytu oglądalności
– Świadczenia usług reklamowych
– Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszym serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.